Free Download Gra łapanka 1.0 APK

Free Download Gra łapanka 1.0 APK

Description of Gra łapanka

Gra ma 4 poziomy trudności. Zaczynającodbardzo wolnego zmieniania się miejsca słuchawki, dobardzoszybkiego. Ukończenie ostatniego poziomu będzie wymagałoniecoszybkości.

“Łapaniu” słuchawki, a dokładniej dotykaniu jej w miejscupojawieniasię towarzyszą wibracje telefonu, które oznaczają, że”złapaliśmy”słuchawkę i wtedy jest naliczony punkt.

Po każdym poziomie Telefon informuje nas swoim komentarzem,żeprzechodzimy do kolejnego etapu.

Na końcu obrazek zwieńczający nasz sukces. Czy będziesz gozobaczyć?:)The game has 4 levelsofdifficulty. Starting from very slow to change the handsetspace,very fast. Completing the last level will require a bitofspeed.

“Catching” headphones, and more specifically touching herappearanceat the site accompanied by vibrations phone, which meansthat”caught” the phone is charged and then point.

After each level Phone your commentary informs us that we movetothe next stage.

At the end of the picture, crowning our success. Do you seeit?:)

App Information of Gra łapanka

App Name Gra łapanka
Package Name appinventor.ai_m_glowacki24h.Gra
Version 1.0
Rating
Size
Requirement Android 1.6 and up
Updated 2017-07-15
Installs 1 - 5
Category Arcade, Games
Developer

Tags: , , , ,

More from

Download Zabezpieczone notatki 1.0 APK

Zabezpieczone notatki 1.0

Version 1.0

Developer m.glowacki24h

Uploaded January 11, 2018 19:06

Filesize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *