Download latri.ca – O twitter galego 1.0 APK

Download latri.ca – O twitter galego 1.0 APK

Description of latri.ca - O twitter galego

latri.ca, a alternativa galega a Twitterquearricou en 2010 e segue en marcha, renova a súa imaxeparaadaptarse aos novos tempos sen perder a súa esenciainicial,converterse nunha rede social de galegos e paragalegos.

Para iso latri.ca renova o seu aspecto e as súasfuncionalidades.Mantéñense as conversas en tempo real, as mensaxesprivadas eengádense:

– Novo perfil de usuario, con enlaces ás redes sociais, fotodeperfil e foto de portada
– Privacidade nas publicacións, é dicir, podes marcar quenqueresque vexa as túas publicacións en latri.ca
– Novos emoticonos galegos exclusivos e orixinais. Iremosampliandoos iconos, emoticonos e stickers con imaxesexclusivas
– Irémosche recomendando xente que pode ser do teu interese.

E agora imos e votamos a anadar a aplicación que che facilitaóacceso a latri.ca dende o teu trebello!latri.ca, theGalicianalternative to Twitter that arricou in 2010 and is stillongoing,renews its image to adapt to changing times without losingitsinitial essence, become a social network of GaliciaandGalician.

For this latri.ca renews its appearance and its functionality.Theykeep conversations in real time, private messages andadded:

– New User Profile with links to social networks, profilepictureand cover photo
– Privacy publications, namely, who can mark you want to seeyourposts in latri.ca
– New emoticons Galician exclusive and unique. Will expandtheicons, emoticons and stickers with exclusive footage
– Irémosche recommending people who may be of interest.

And now let’s vote to anadar application that makes it easytoaccess latri.ca from your widget!

App Information of latri.ca - O twitter galego

App Name latri.ca - O twitter galego
Package Name app.Latri.ca
Version 1.0
Rating 3.4 ( 5 )
Size
Requirement Android 2.3 and up
Updated 2016-05-18
Installs 50 - 100
Category Apps, Lifestyle
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *